Su Hizmetleri

SU HİZMETLERİ

Organize Sanayi Bölgesi’nin kullanma suyu ihtiyacı, Arsin OSB’ye 8 km. uzaklıktaki Yanbolu bölgesinden temin edilmektedir. Her biri 25litre/sn. kapasiteli 2 adet motor vasıtasıyla sisteme su pompalanmakta olup, scada sistemiyle de izlenmektedir. Enerji kesintilerinde şebekenin susuz kalmaması için, 45 KVA lık otomatik jeneratör devreye girmektedir. Şebekeye 24 saat kesintisiz otomatik klorlama yapılarak su verilmektedir.

Aylık olarak OSB şebekesinden alınan su numuneleri T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlığı Müdürlüğü Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilerek analizi yaptırılmakta ve analiz sonuçları web sitemizde aylık olarak yayınlanmaktadır.

Su Analiz Raporları