Biz Kimiz

BİZ KİMİZ

Türkiye' nin doğuya açılan en büyük kapısı, limanı, serbest bölgesi, hava alanı, ipek yolu üzerindeki konumu nedeniyle adını tarihe kazımış bir şehir, Trabzon ve de kurulduğu günden itibaren özverili, fedakarlıkla dolu çalışmalar neticesinde bugün yaklaşık 5.000 personeli, milyon dolarlık ihracat kapasitesi, Bölge ve Türkiye ekonomisine katkısı, modern tesisleriyle Karadeniz' in gururu Trabzon Organize Sanayi Bölgesi.

Bölgemiz, 23.07.1976 tarih ve 7/12707 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 13.10.1985 tarihinde, Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Arsin Belediyesince oluşturulan Müteşebbis Heyet tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Arsin İlçesi sınırları içinde 983.420 m2’lik sahada kurulmuştur.

4562 Sayılı OSB Kanunu 25. Maddesi gereği, 07.06.2003 Cumartesi günü toplanan 1.Olağan Genel Kurulumuz yeni yönetimini belirlemiştir. Bundan böyle Organize Sanayi Bölgemiz bölgede yer alan yatırımcılar arasından genel Kurul’ ca belirlenen 5 Yönetim Kurulu üyesi tarafından iki yıl için ve 4562 sayılı OSB Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Uygulama Yönetmeliğine göre yönetilmektedir.

Onaylı imar planına göre 25 adet yapı adasında en küçüğü 3.001,44 m2 ve en büyüğü 28.237 m2 alanında olmak üzere toplam 91 sanayi parseli mevcuttur. Bunların yanında sosyal tesisler, arıtma tesisleriyle yeşil alanları içeren üniteler yer almaktadır. Altyapı çalışmaları, yollar altyapısı, kanalizasyon, yağmur suyu terfi hattı, 1000 m3’lük depo, drenaj taşkın koruma, PTT inşaatları, içme suyu ve enerji işletim hatları tamamlanarak hizmete sokulmuştur.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, Bölgede bulunan tüm parseller tahsis edilmiştir. Bölgemizde 82 firmada üretim yapılmakta olup, çalışan tesislerde yaklaşık 5.000 kişi istihdam edilmektedir. Bölgemizde istihdam edilen personelin yaklaşık %30'unu kadın çalışanlar oluşturmaktadır.

Bölgemizden tüm dünya ülkelerine ihracat yapılmakta olup, 2022 yılı kayıtlarına göre yaklaşık 530 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Bölgemizde tahsisi veya satışı yapılmamış parsel bulunmamaktadır. Yatırım programından 1995 yılında çıkarılan bölgemiz, kredi borçlarını ödeyerek, bu tarih itibariyle yatırımlarını kendi kaynakları ile yapmaktadır.