Elektrik Hizmetleri

ELEKTRİK HİZMETLERİ

Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz Elektrik Dağıtım faaliyetlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 22.11.2007 tarih ve ED-OSB/1381-1/996 Lisans No çerçevesinde sürdürmektedir.

Arsin OSB elektrik enerjisi ihtiyacı TEİAŞ’a ait 154/31,5kV Arsin TM’den 2 adet çıkış fider üzerinden 4,2 km yer altı çift devre alt yapı şebekesi ile sağlanmaktadır.

Arsin OSB’ ye ait Elektrik Dağıtım Şebekesi 1 adet ana dağıtım merkezi ve 3 adet dağıtım merkezinden oluşmaktadır. Arsin OSB toplam kurulu gücü 71 MVA ve çekilen maksimum puant gücü 13,5 MW’ olup veriş yönünde ise 6,5 MW puanttır.

Bölgenin büyümesi ve gelişmesi göz önünde bulundurularak yeni Trafo Merkezleri ve altyapı tesisleri ile mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi yapılmaktadır.

Abonelerimiz OSOS sistemi sayesinde elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilmektedir. Arsin OSB yıllık 60 milyon kWh elektrik tüketimine sahip olup her yıl artış göstermektedir. Şebekemiz yaklaşık %1,8 kayıp oranıyla işletilmektedir.

Elektrik İşletme Birimimiz arızalara 7/24 saat hizmet vermekte ve arızaları en kısa sürede gidermektedir. Elektrik Birimi; enerji tedarik, dağıtım, tüketici ve lisansız üretim yönetimleriyle hizmet vermektedir.