enerji politikamız

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak katılımcılarımıza yerel, ulusal ve uluslararası alanda hizmet sunarken, ilimize sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel anlamda fayda sağlamaktayız. Bu çerçevede alt yapı ve üst yapı hizmetlerini kesintisiz sunarken, enerji verimliliği konusunda Enerji Yönetim Sistemini etkin bir şekilde kullanmayı temel prensibimiz olarak benimsiyoruz.

Sistem kapsamda;

- Çevre ile uyumlu, doğal enerji kaynakların kullanımı yaygınlaştırılarak çevreyi koruyan, yaşam kalitesini arttıran ve enerji tüketiminde tasarruf yaratan sürdürülebilir bir enerji sektörü oluşturmayı,

-Uymakla yükümlü olduğumuz yasal şartları, mevzuatları inceleyip enerji çalışma alanlarını bu yönde uyumlu hale getirmeyi,

- Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek enerji performansını iyileştirme çalışmaları için verimli ürünler kullanması ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili kaynakların sağlanmasını,

- Enerji yönetimi ve verimliliği hakkında farkındalığı arttırmak için çalışanların eğitilmesini ve katılımcıların bilgilendirilmesini,

Taahhüt ederiz.