AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI EĞİTİM DUYURUSU

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI EĞİTİM DUYURUSU

9 Şubat - 1 Mart 2024 tarihlerinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının yürütücüsü olduğu Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Eğitimi düzenlenecektir. Eğitim, 2 gün boyunca yüz yüze gerçekleştirilecek olup, kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır. Eğitime katılmak isteyen firmalarımızın, 20 Şubat 2024 Salı günü 17:30'a kadar aşağıdaki linkten kayıt olmaları gerekmektedir.

https://forms.gle/6ctsCscGcMbzfQEb7

Eğitim başlıkları;

- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB Yeşil Mutabakatı

- Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Getirecekleri

- Karbon Gümrüğü = SKDM ve Emisyon Ticaret Sistemi

- Türkiye İklim Değişikliği Kanunu Taslağında Sanayi Sektörünü İlgilendiren Maddeler

- Karbon Ayak İzi Hesaplamasının Firmalara Getirisi

- Karbon Ayak İzi Veri Toplama Yöntemleri ve Önemi

- Karbon Ayak İzi Hesaplamaları İçin Metrik Veri Tabanlı Kurumsal Hafızanın Önemi

- Türkiye'de Sera Gazı Emisyon Envanteri Uygulamalarının Mevcut Durum Değerlendirmesi

- Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları Çerçevesinde Neler Hesaba Katılmaktadır?

- Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?

- Ürün Yaşam Döngüsü ve Ürün Karbon Ayak İzi Analizi Nedir?

- Kurumsal ve Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplamalarının Gereklikleri ve Kazanımları Nelerdir?

- Kurumsal ve Ürün Karbon Ayak İzi İletişimi ve Karbon Gümrüğü Bildirimleri Nasıl Yapılır?

- Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması İçin Öneriler Nelerdir?